top of page

A-SKAT: Her er alt du skal vide

Updated: Apr 11, 2023

A-skat er den skat, som du betaler af din primære indkomst. Dette kan eksempelvis være løn, honorar, feriegodtgørelse, SU, eller dagpenge. Beløbet der skal betales til skattestyrelsen er forskellig alt afhængigt af din indkomst. Desto højere indkomst, desto højere trækprocent.


Dog skal det bemærkes, at det ikke er af din fulde indkomst, at du betaler skat. Det er nemlig sådan, at der er et personfradrag på 48.000 kr. (2023) for personer over 18 år og 38.400 kr. (2023) for personer under 18 år.


Hvordan foregår betalingen?

Som lønmodtager, kan du læne dig helt tilbage og slappe af. Det er nemlig din arbejdsgivers ansvar at betale A-skatten til skattestyrelsen. Måden det foregår på er, at arbejdsgiveren tilbageholder skattebeløbet, hvilket vil sige, at det beløb du modtager vil være din nettoløn.


Som lønmodtager skal man dog være opmærksom på, at på trods af arbejdsgiverens ansvar for indbetaling af a-skat til skattestyrelsen, er du selv ansvarlig for indbetaling af skat på andre indtægter; herunder bl.a. renteindtægter, aktiekursgevinster osv.


Hvordan beregnes A-skat?

For at beregne A-skatten, vil det måske være intuitivt for mange blot at gange sin trækprocent med sin bruttoindkomst. Denne måde vil dog ikke give en korrekt skattebetaling, da A-skatten beregnes efter AM-bidrag og personfradraget. For at beregne A-skatten, skal der her gøres opmærksomt på, at personalgegoder såsom fri telefon og fri bil er skattepligtige og skal således plusses oveni grundlønnen (bruttolønnen). Herfra vil man skulle fratrække medarbejderens ATP-bidrag, samt evt. andre indskud til pension. Resultatet heraf skal gange med 8% (arbejdsmarkedsbidragssatsen), for at finde AM-bidraget, som medarbejderen skal betale. Når man yderligere fratrækker AM-bidraget, vil man have A-indkomsten. Dette beløb står på lønsedlen. Herfra fratrækker man personfradraget og derfra kan man beregne sit skattepligtige beløb ud fra trækprocenten.


Her er et eksempel:

Ovenstående kan eksemplificeres ud fra en fiktiv person, Ole.


Ole har en grundløn/bruttoløn på 40.000 kr. om måneden. Herudover betaler han 94,65 i ATP-bidrag. Hans personfradrag er på 4.000 kr. om måneden.


Grundløn fratrukket ATP (AM-Grundlag):

40.000 - 94,65 = 39.905,35


AM-Bidrag

39.905,35 * 8% = 3.192,43


A-Indkomst

39.905,35 - 3.192,43 = 36.712,92


A-indkomst fratrukket fradrag

36.712,92 - 4.000 = 32.712,92


A-skat (38%)

32.712,92 * 38% = 12.430,91


A-indkomst efter fradrag, fratrukket a-skat

32.712,92 - 12.430,91 = 20.282,01


Løn fratrukket a-skat og tillagt personligt fradrag

20.282,01 + 4.000 = 24.282,01
Kommentare


Brug for yderligere afklaring?

Hvis du stadig står tilbage med nogle uforklarede spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Så tager vi en uforpligtende snak, hvor vi gerne rådgiver dig i den rigtige retning.

bottom of page